2000


Stående från vänster: Mats Lindquist (lagledare), Johan Lindquist, Peter Fäldt, Peter Olofsson,
Daniel Kullenberg, Mattias Hänninen, Roland Nilsson (lagledare). Sittande: Bachir El Hayek,
Duc Lam, Johan Pålsson, Tuan Ahn Nguyen, Jonas Lindquist, Fredrik Hansson.
Liggande: Mikael Johansson.


<-- Tillbaka