2005


Stående fr.vä: Martin Jönsson (hjälptränare), Branislav Hrnja, Rikard Lundh,
Roger Olsson, Arne Hellman, Markus Pettersson, Erik Björklund, Mikael Nordin,
Tage Kristensen (tränare).
Sittande fr.vä: Joakim Stenberg, Andreas Seth, Kristoffer Persson,
Jörgen Rasmussen, Bengt Lindh, Joel Olofsson, Robin Persson.
Liggande: Johan Stridh.


<-- Tillbaka