Representationslaget 1923


Bilden hämtad från jubileumstidningen 1949


<-- Tillbaka