2010


Stående fr.vä: Jan Eriksson(tränare); Bobby Jevremovic, Markus Flink,
Fredrik Vallentinsson, Jesper Davidsson, Ramiz Bregaj, Viktor Kulle,
Hmpus Sjöstrand, Ludde Gölen, Göran Nilsson (tränare)
Knästående fr vä: Emil Bengtsson, Latif Peci, Mario Anton, Markus Ljungdahl,
Johan Strid, Fredrik Franzén, Oskar Ranudd, Mårten Mattsson.

Jubel efter att avancemanget till 6:an är klart!
Stående fr vä: Jan Eriksson (tränare), Fredrik Franzén, Oskar Ranudd,
Mårten Mattsson, Alex Wiberg, Fredrik Vallentinsson, Viktor Kulle, Ludde Gölén,
Bobby Jevremovic, Göran Nilsson (tränare) Emil Bengtsson, Markus Flink.
Sittande fr vä: Markus Ljungdahl, Johan Strid, Labinot Dakaj, Jesper Davidsson,
Marius Anton, Dennis Mathiasen.


<-- Tillbaka